Intel Core i3-4160  3.60GHz

Cấu hình: Intel® Core™ i3-4160  3.60GHz / 3M Cache / Intel® HD Graphic / Socket 1150 (Haswell refresh)

Đánh giá bài viết

Comments

comments

Trả lời